Vime C-Electrolyte

1

Vime C-Electrolyte innehåller C-vitaminer och elektrolyter som upprätthåller hästens vätskebalans och ersätter elektrolyter som förlorats genom svettning.
Hård ansträngning och höga temperaturer orsakar kraftig svettning, vilket gör att hästen tappar elektrolyter. Dålig vätskebalans försämrar muskelfunktionen och prestandan.
Med ett tillräckligt intag av elektrolyter är det möjligt att bibehålla hästens prestanda även vid höga temperaturer.

Lämplig även för användning före stressförhållanden, som långa transporter, träning eller höga temperaturer. Produkten är lämplig för både sport- och hobbyhästar för dagligt bruk.

Vime C-Electrolyte:

  • Upprätthåller vätskebalansen
  • Främjar muskelåterhämtningen efter träning och tävling
  • Underhåller hästens prestanda
  • Främjar aptiten och vätskeintaget
  • Förebygger muskelstelhet

Vime C-Electrolyte-ikoner

Vitaminer

  • C-vitamin250 000mg

Bruksanvisning

I samband med stress

Efter kroppsvikt1g / 100kg

I dricksvatten1g / 10 liter

Vid vätskebrist, för elektrolytbalansen

Efter kroppsvikt1g / 50 kg

I dricksvatten1g / 5 liter